ZIARNO SŁOWA BOZEGO

Jezus do zebranych tłumów powiedział przypowieść o tym,”że zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać.”Podobnie jak w życiu Chrystusa, tak i w życiu każdego chrześcijanina modlitwa nie jest i nie może być czymś marginesowym, jakimś dodatkiem do pracy i życia,chwilowym wzlotem ku Bogu. Ona ma być naszą postawą życiową, wyrazem naszej istoty i naszego życia, dowodem naszej wiary, naszego prawdziwego nawrócenia, stylem życia i drogą ku Bogu, podobnie jak była drogą i postawą życiową Syna Bożego.Dlatego św. Paweł zachęca:”Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.”. Niech modlitwa będzie początkiem i końcem naszego dnia i naszej pracy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Imiona naszych zmarłych wypiszcie na kopertkach ALL SOULS. Prosze wypisując drukować lub czytelnie pisać ze względu, że to ułatwi czytanie imion. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić za naszych najbliższych zmarłych.

PRASA KATOLICKA

                          NIEDZIELA

Częstochowski tygodnik katolicki w wydaniu internetowym :

         MICHEAL JOURNAL

           Dwumiesiecznik

           KSIEGARNIA 

    EDYCJA SW.PAWLA

  • Facebook Social Icon