ZIARNO SŁOWA BOZEGO

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.Takie są pierwsze słowa Jezusowego nauczania. Wybiła ważna godzina w naszej historii. Syn Boży otwiera usta, żeby realizować Boży plan, budować nowy, Boży świat, wychowywać nowego, Bożego człowieka. Ewangelista zapisał tylko kilka słów z Jezusowego przemówienia,ale zawarte jest w nich wszystko, czego będzie nauczał przez następne trzy lata. Rozpoczyna się nowa era, nowy porządek na świecie, królestwo niebieskie, które potrzebuje nowych ludzi, a więc wzywa wszystkich, „Nawracajcie się”. Większość Izraelitów za czasów Jezusa wyobrażała sobie obiecane królestwo Boże jako wielkie doczesne mocarstwo stworzone przez Boga, a zrealizowane przez obiecanego Mesjasza. Izraelici mieliby być w nim szczególnie uprzywilejowani. Jezus koryguje ten fałszywy obraz i rozwiewa te złudne nadzieje. Królestwo niebieskie, które On głosi, nie jest jakimś terytorium na kuli ziemskiej, jakimś państwem, tworem politycznym czy porządkiem społecznym, ale jest to nowy sposób myślenia i życia, nowe serce i nowy duch. Chrystus ze swoją łaską i miłością jest wśród nas, w sercu każdego człowieka. Tu jest Jego królestwo. Trzeba dodać, że jest to królestwo sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Swiętym i każdy musi je budować we własnym sercu. Powinniśmy wszyscy wreście zrozumieć, że jeżeli chce się zmienić świat, trzeba rozpocząć od ludzkiego serca. Jakie jest nasze serce, taki jest i świat, Boży lub szatański. Dzisiejsza Ewangelia opowiada, jak Jezus zobaczył na jeziorze rybaków Szymona Piotra i Andrzeja, i wezwał ich,”Pójdzcie za Mną. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. To samo powtórzyło się z Jakubem i Janem: „Oni natychmiast zostawili łódż i ojca i poszli za Nim”. Do nas również kieruje Chrystus swoje wezwanie: pójdżcie za Mną. Iść za Nim znaczy to samo nawrócić się i pójść za Chrystusem.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PRASA KATOLICKA

                          NIEDZIELA

Częstochowski tygodnik katolicki w wydaniu internetowym :

         MICHEAL JOURNAL

           Dwumiesiecznik

           KSIEGARNIA 

    EDYCJA SW.PAWLA

  • Facebook Social Icon